Kom in je kracht

In deze training staat centraal hoe je in je eigen kracht kunt komen, groeibelemmerende banden los kunt laten, hoe je innerlijk kind geheeld kan worden en hoe je contact kunt maken met je hoger bewustzijn.

Er wordt gewerkt met verschillende technieken aan de hand van het werk van Phyllis Krystal, Steve Rother, de innerlijke lijn, familieopstellingen en energetisch werk.

Het grootste gedeelte van de training draait om het doorsnijden van groeibelemmerende banden. De eerste banden zijn ontstaan in de kindertijd.  Ouders, verzorgers, leerkrachten en anderen droegen er aan bij je als  kind te beïnvloeden of te programmeren.

Ook aan latere banden met vrienden, minnaars, partners, kinderen en familieleden ontlenen we zekerheden. Het is niet van belang of deze banden zijn ontstaan uit liefde, behoefte, medelijden, angst, haat of een andere emotie.

Om volledig vrij te zijn is het nodig dat we ons losmaken van datgene dat ons bindt en overheerst. We beschikken over een vrije wil. Maar pas als we ons realiseren dat we alleen dan vrij zijn als we leren vertrouwen op het Hogere Zelf, kunnen we werkelijk weten wat vrijheid betekent. Overgave aan het Hogere Zelf (de innerlijke bron van wijsheid die in ieder mens aanwezig is) is de sleutel tot heelheid.

Maximaal 8 deelnemers

6 trainingsdagen van 2,5 uur

Tijden:
donderdag van 19.15-21.45

Heb je interesse neem dat gerust contact met me op

​Vervolgtrainingen mogelijk

Een serieus verlangen om op zoek te gaan naar de innerlijke gids (het Hogere Zelf) en om diens leiding te aanvaarden.

De bereidheid om het ego (persoonlijke wil en verlangens) voor dat moment opzij te zetten.

Als we de training geven, stellen we ons niet op als “de deskundige therapeut”. We laten ons leiden door het gemeenschappelijke Hogere Zelf.

Aan de orde komen

Activeren van de verborgen lichtcodes: relatie tot je Zelf, zelfliefde en relatie tot je ouders.

Contact met het Hogere Zelf.

Bescherming. Innerlijk kind.

Losmaken groeibelemmerende banden.

Vertrouwen en overgave.